09 6688 6651

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Dược và gia hạn bao gồm những yêu cầu gì ?

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược và gia hạn bao gồm những yêu cầu gì? Bài viết này được Caodangduochanoi.com.vn hướng dẫn cho các bạn nào chưa biết cấp chứng chỉ hành nghề Dược và gia hạn nghề Dược và đổi loại hình hành nghề Dược như thế nào thì xem chi tiết dưới đây nhé:

http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Dược và gia hạn bao gồm những yêu cầu gì ?

1. Hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề Dược bao gồm những yêu cầu sau đây

 • Đơn đề nghị cấp CCHN (theo mẫu)
 • Bản sao hợp pháp bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề,
 • Sơ yếu lý lịch (Đối với cán bộ đang công tác do Thủ trưởng cơ quan xác nhận; Các trường hợp khác do UBND cấp xã, phường, Thị trấn xác nhận),
 • Giấy khám sức khoẻ (do các cơ sở Y tế cấp quận huyện trở lên cấp)
 • Giấy xác nhận thời gian thực hành hợp pháp do Thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác); Đối với cán bộ nghỉ hưu hoặc đã nghỉ công tác có thể thay thế bằng Sổ BHXH hoặc Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH. Nếu thời gian thực hành là tại các cơ sở y, dược tư nhân thì phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành và kèm theo bản sao Hợp đồng lao động;
 • Ghi chú: Đối với trường hợp hành nghề dược (loại hình nhà thuốc) người đăng ký hành nghề nếu tốt nghiệp Đại học dược hệ chuyên tu thì được cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Giấy đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính của Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Bản sao hợp pháp Quyết định về hưu hoặc nghỉ việc (đối với các bộ đã nghỉ hưu hoặc đã nghỉ việc)
 • Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu)
 • Bản photo hộ khẩu thường trú và  CMT (khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu)
 • 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm

2.  Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược gồm những yêu cầu sau đây

 Đối với những trường hợp CCHN trước do Bộ Y tế cấp: Làm hồ sơ như cấp mới

 Đối với những trường hợp CCHN trước đã do sở Y tế cấp. Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn CCHN (theo mẫu)
 • Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu)
 • Giấy khám sức khỏe (do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên),
 • Bản gốc Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân đã được cấp
 • 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm
 • Bản photo hộ khẩu thường trú và CMT (Đối với những CCHN được cấp trước năm 2004 – mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ)

Trường hợp mất CCHN đã đựợc cấp, khi làm thủ tục gia hạn CCHN thì phải kèm Giấy báo mất CCHN có xác nhận của Công an Phường, xã, thị trấn nơi người đó làm mất CCHN, kèm theo 02 ảnh cá nhân và đơn đề nghị Sở Y tế cấp lại CCHN.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Dược và gia hạn bao gồm những yêu cầu gì ?

3.  Hồ sơ đổi loại hình hành nghề Dược yêu câu sau đây

– Đơn cấp CCHN (theo mẫu)

 – Bản gốc CCHN đã được cấp;

 – Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu)

 – Bản gốc GCN đủ điều kiện hành nghề kèm theo Giấy xác nhận đã đóng của hạ biển ngừng hoạt động loại hình hành nghề trước của TT y tế quân, huyện (nếu đã được cấp)

– Giấy khám sức khỏe (đối với những trường hợp CCHN đã được cấp trên 01 năm- giấy KSK và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên

  – Bản photo Hộ khẩu và CMT (đối với những trường hợp CCHN được cấp trước năm 2004)

  – 02 ảnh chân dung 3×4 cm

 

 

Ads: máy lọc nước nhập khẩu

http://caodangduochanoi.vn/
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi